NCVGZ 2021

Webinars - de Publieke Gezondheid in verbinding met de samenleving

Nationale Gezondheid Verkiezingsdialoog

Dinsdag 2 maart 2021
20.00 - 21.15 uur
Online via Zoom


Op 2 maart a.s. organiseert het NCVGZ de Nationale Gezondheid Verkiezingsdialoog in webinarvorm. Met de verkiezingen op komst starten we een nationale dialoog tussen de NCVGZ community, de samenleving en (kandidaat) Kamerleden over gezondheid, vitaliteit en geluk. We bespreken overeenkomsten; waar wil men gezamenlijk heen? Maar ook de verschillen én wat nodig is om tot een gezamenlijk wenkend perspectief te komen voor een gezonde generatie.

Welke partij heeft de gezondste ideeën en is in staat hier draagvlak voor te winnen?

Onder leiding van onze voorzitter Lea Bouwmeester worden drie inhoudelijke dialogen gevoerd over een maatschappelijke uitdaging waarbij gezondheid als hefboom kan fungeren. De volgende Kamerleden hebben inmiddels toegezegd te komen:
* Attje Kuiken - PvdA
* Vera Bergkamp - D'66
* Eva van Esch - Partij van de Dieren
* Liane den Haan - 50PLUS
Van diverse andere partijen verwachten we nog een reactie.

De volgende hefbomen komen aan de orde:

1. Hoe wordt de coronacrisis het kantelpunt naar een meer gezonde en vitale samenleving?

De corona pandemie heeft grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid. Niet alleen belanden mensen op de IC en overlijden er mensen door het coronavirus. Ook de lockdown eist zijn tol in termen van stress, depressies, gewichtstoename, armoede en verlies aan inkomen. In de periode na corona is het van belang om Nederlanders positief te bekrachtigen gezonder en (mentaal) veerkrachtiger te leven zodat ze herstellen en een volgende pandemie beter aankunnen. Welk perspectief bieden de partijen om op gezondheid in te zetten om voorbij corona te komen?
Inleider: Meijke van Herwijnen - directeur eigenaar Visiom

2. Hoe wordt denken en werken vanuit preventie de voor de hand liggende aanpak?

Zijn we het erover eens dat voorkómen wenselijker is dan genezen? Preventief beleid en gezond gedrag van mensen berusten nog vaak op overtuiging en goede bedoelingen. Preventie en positieve gezondheid vanzelfsprekend laten zijn, vraagt om verandering van het systeem. Een ander systeem van financiering zal gezondheidsbevorderend beleid en -gedrag in de hand werken. Daarvoor zijn meerdere wegen denkbaar. We kunnen publieke partijen, bedrijven en professionals zodanig stimuleren dat zij op hun beurt positieve gezondheid van mensen bewerkstelligen. Wanneer we ook willen sturen op het individuele gedrag kunnen we nadenken over systeemprikkels op individueel niveau. Hoe zien partijen het praktisch en concreet maken van preventief en positief beleid en van gezondheidsbevorderend gedrag voor zich?
Inleider: Rik-Jan Modderkolk - International Health Manager Pon

3. Hét klimaat, jouw gezondheid: hoe verbinden we beide aan elkaar?

Jongere generaties beseffen zich terdege dat klimaatbeleid en behoud van biodiversiteit cruciaal zijn om gezond te kunnen leven. Klimaatverandering is voelbaar voor iedereen. Dat heeft direct gevolgen voor onze gezondheid. Denk aan de extra sterfgevallen tijdens hitteperiodes, oververhitting na een hardloopwedstrijd, de allergische reactie op de eikenprocessie rups, ziek van de blauwalg na een zwempartij, en huidkanker door meer blootstelling aan de zon. Veel gevolgen, maar ook net zoveel oplossingen. Met de fiets naar het werk, op je oude eenzame buurvrouw letten tijdens een tropische dag, samen de stad vergroenen, minder reizen per vliegtuig en minder vlees eten is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor je eigen gezondheid, dat van de gemeenschap en dat van je (klein)kinderen. Hoe denken de partijen over de relatie tussen klimaat en gezondheid? Welk beleid staan ze voor als het gaat om klimaat en gezondheid?
Inleider: Sabine Pinedo, internist en zorgondernemer

Je kunt meedoen door tijdens de dialogen te reageren in de chat.

Al ruim 200 mensen zich zich ingeschreven. Ben je er ook bij?! Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meld je hier aan zodat we je de zoom-link kunnen mailen.

Toekomstplannen

Corona maakte vorig jaar vervroegd een einde aan de 2020 editie van het Nederlands Congres Volksgezondheid; we moesten dat helaas annuleren. Ook een fysieke 2021 editie zit er nog niet in.


Tegelijkertijd maakt corona dat de beweging naar meer aandacht voor gezondheid in de samenleving actueler en urgenter is dan ooit. Vandaar dat we dit jaar een aantal webinars zullen organiseren die de publieke gezondheid verbinden met de samenleving en waar we energie van krijgen. De webinars haken in op de actualiteit; zodra een thema en datum bekend zijn ontvang je van ons hiervoor een uitnodiging.


Deze sessies zijn een vervolg op het webinar ‘De kracht van vragen stellen’ waaraan in oktober vorig jaar bijna 200 mensen deelnamen. Onder de bezielende leiding van Puck van Dijk - met de methode van het Socratische gesprek - leerden we om anders te denken/kijken.
We gingen op zoek naar de juiste vragen en leerden écht te luisteren naar de ander.  Met als doel: een betere, heldere communicatie en verdieping van het collectieve denken. We hopen zo vanuit het NCVGZ podium een stimulans te geven aan bottom up veranderingen vanuit de publieke gezondheid zelf. Met die bagage gaan we graag de webinars in.

 

Nieuws

Meer nieuws
PHproefschriftprijs_deRooij.jpg

Myrna de Rooij - winnares PH Proefschriftprijs 2019

De PH Proefschriftprijs is dit jaar toegekend aan dr. Myrna de Rooij. Uit de negen inzendingen voor de PH Proefschriftprijs koos de jury unaniem voor haar proefschrift ‘Livestock-related microbial air pollution: residential exposure and health effects’.

Lees meer

Over het NCVGZ

Het Nederlands Congres Volksgezondheid is al 18 jaar hét toonaangevende congres op het gebied van de public health.

Het NCVGZ verbindt wetenschap, beleid en praktijk. Niet alleen binnen onze eigen publieke sector, maar ook met het bedrijfsleven. Want bewegen naar een gezonder Nederland kun je niet alleen…. Op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk creëert het NCVGZ een podium voor de brede maatschappelijke coalitie inclusief het bedrijfsleven die zich rond gezondheid en preventie vormt. Met als uitgangspunt de menselijke maat. Het doen slagen van deze opkomende beweging is afhankelijk van ieders bijdragen. Zodat we samen naar een gezonder Nederland bewegen.

Corona maakte vorig jaar vervroegd een einde aan de 2020 editie van het Nederlands Congres Volksgezondheid; we moesten dat helaas annuleren. Ook een fysieke 2021 editie zit er nog niet in.

Tegelijkertijd maakt corona dat de beweging naar meer aandacht voor gezondheid in de samenleving actueler en urgenter is dan ooit. Vandaar dat we dit jaar een aantal webinars zullen organiseren die de publieke gezondheid verbinden met de samenleving en waar we energie van krijgen. De webinars haken in op de actualiteit; zodra een thema en datum bekend zijn ontvang je van ons hiervoor een uitnodiging.

Deze sessies zijn een vervolg op het webinar ‘De kracht van vragen stellen’ waaraan in oktober vorig jaar bijna 200 mensen deelnamen. Onder de bezielende leiding van Puck van Dijk - met de methode van het Socratische gesprek; leerden we om anders te denken/kijken.
We gingen op zoek naar de juiste vragen en leerden écht te luisteren naar de ander.  Met als doel: een betere, heldere communicatie en verdieping van het collectieve denken. We hopen zo vanuit het NCVGZ podium een stimulans te geven aan bottom up veranderingen vanuit de publieke gezondheid zelf. Met die bagage gaan we graag de webinars in.

 

info@ncvgz.nl