hét congres voor de volksgezondheid

donderdag 11 april 2019 - Jaarbeurs Utrecht

Verslag 2018

Met elkaar werken, co-creëren en kennis delen. Nieuwe wegen ontdekken. Ontmoetingen die ertoe doen, workshops waarin werk verzet wordt, prijsuitreikingen, masterclasses en sprekers met een boodschap. Bekijk hier het inspirerende beeldverslag van Nederlands Congres Volksgezondheid 2018, gemaakt door de Clipjesfabriek. Of hier voor de fotopagina. Een verslag van alle tracks (wat ook is opgenomen in TSG 2018 nr 3/4) is hier te downloaden. De tekst van de Wilhelmina Rouwenhorstlezing staat hier.

De interviews die opgenomen zijn in Café Weltschmerz, zijn ook terug te kijken. 

* Hugo Backx; Waarom een preventie akkoord in de zorgsector?

* Mikkel Hofstee; Geïnstitutionaliseerd wantrouwen in de zorg

* Karen van Ruiten; Er zijn meerdere wegen die naar gezondheid leiden

* Walter America; De creativiteit en innovatie in de gezondheidszorg

* Lea Bouwmeester; 5,3 miljoen Nederlanders hebben een chronische aandoening

* Roeland van Geuns; Armoede en schulden zijn bepalend voor gezondheid

Aanmelden

 • De deelnamekosten bedragen net als voorgaande jaren € 225,- (geen BTW verschuldigd).
 • Betaling kan direct na inschrijving (je komt in een betaalscherm) of op basis van je factuur die je ontvangt bij je bevestiging; ook daarbij voegen we de betaallink nogmaals toe.
 • Indien je direct betaalt, ontvang je alsnog een factuur voor je administratie, waarop het betaalde bedrag is vermeld.
 • Studenten (niet-zijnde PhD) ontvangen 50% korting na het toesturen van hun collegekaart. Wij verwerken deze korting handmatig na aanmelding/ontvangst van de collegekaart. Je kunt dan betalen op basis van je factuur.
 • Degenen die een presentatie verzorgen in één van de tracks én het hele congres bijwonen krijgen een korting op het deelnametarief van € 50,-. Dit kun je bij inschrijving vermelden. Let wel: de korting wordt ná je registratie door ons verwerkt. 
 • Eventueel kun je tòt 1 april a.s. kosteloos annuleren. Daarna ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Mocht je verhinderd zijn dan kun je ook een collega jouw plaats laten innemen; wij horen dat wel graag van je (per mail naar info@decongresbalie.nl)

 

Voor vragen rondom aanmelden en registratie kun je terecht bij info@decongresbalie.nl | 06-10165256

CONGRESLOCATIE JAARBEURS UTRECHT

 

Programma

Onderstaand het voorlopige programma voor 2019; hierin kunnen nog wijzigingen plaatsvinden

 

9.00 - 9.30       Ontvangst en registratie

9.30 - 9.45       Opening en welkom - Lea Bouwmeester, voorzitter van de Stichting NCVGZ

09.45 - 10.15    Wilhelmina Rouwenhorst lezing .

10.30 - 12.30    Eerste tijdslot - 6 tracks / 3 zijsporen (Café Weltschmerz, Inspiratiemarkt, Open Podium)

12.30 - 13.30    Lunchpauze

13.30 - 15.00    Tweede tijdslot - 6 tracks / 3 zijsporen (Café Weltschmerz, Inspiratiemarkt, Open Podium)

15.00 - 15.30    Koffie-/theepauze

15.30 - 17.30    Derde tijdslot - 6 tracks / 3 zijsporen (Café Weltschmerz, Inspiratiemarkt, Open Podium)

17.30 - 19.00    Borrel / avondprogramma, met bekendmaking winnaar PH Proefschriftprijs en de uitreiking van de Meest Invloedrijke Persoon (MIP) in de publieke gezondheid 2018. Iedereen is hiervoor van harte welkom; er zijn géén extra kosten aan verbonden.

 

Tracks & zijsporen

 

Tijdens de tijdsloten volg je je eigen programma. Kies je voor de diepgang van een bepaald thema of ga je juist voor de volle breedte? Je stelt zelf jouw ideale dag samen! Volg een track of kies per tijdslot wat je aanspreekt. We hebben het programma zo ingedeeld dat je tussen tracks/sessies kunt switchen. 

De nieuwe opzet van het congres vind je ook terug in de gekozen werkvormen; Public health in samenwerking, Werkatelier, Kennisplein en Masterclasses.  Klik hier voor meer informatie over deze werkvormen. Klik hier voor een download van het blokkenschema.

Track over humanitaire geneeskunde

 • Ingevuld doordoor GGD West Brabant i.s.m. GGD Groningen

Track over over armoede, eenzaamheid, gezondheid, preventie, gemeente

 • Ingevuld door Movisie

 • In Nederland geeft 43% van de mensen aan dat zij zich eenzaam voelen en maarliefst 10% van de mensen geeft aan zich zeer eenzaam te voelen. Op grond van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen is de verwachting dat dit percentage zal stijgen. Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Vaak gaat dat gevoel vanzelf over.

 • Anders is het als eenzaamheid aanhoudt. Dan kan het leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals depressie, alcoholverslaving, slaapstoornissen en hart- en vaatziekten. Gemeenten, sociale professionals en inwoners spelen een cruciale rol bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Maar wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid? En hoe kun je op een systematische en duurzame manier aan de slaggaan?

 • In deze track kom je meer te weten over wat eenzaamheid nu eigenlijk is en wat je kunt doen om het te voorkomen. Wie hebben bijvoorbeeld meer kans om te vereenzamen. Wat kun je als professional doen en welke rol kunnen gemeenten, GGD`s, huisartsen en welzijnsorganisaties hierbij hebben? Wil je lokaal aan de gang met eenzaamheid, of wat je al doet verbeteren, laat je dan inspireren door tools, inzichten, kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Track over gezondheid en leefomgeving - Ingevuld door RIVM

 • Gedurende deze track kijken we out of the box (over de grenzen van het domein volksgezondheid) naar de relatie tussen gezondheid en omgeving. We delen nieuwe inzichten waarbij de omgeving breed wordt opgevat: de sociale omgeving, de groene omgeving, de beweegvriendelijke omgeving, ruimtelijke ordening etc. Welke speelruimte heeft een gemeente? Er zullen bijdragen zijn uit veel sectoren en invalshoeken. De sessies zijn actief en interactief.. Indeling in drie blokken

 • 1. State of the art, waar hebben we het over, meekoppelkansen, uitdeelbare tools, nieuws, apps, win-wins tussen sectoren

 • 2. Deelnemers zelf aan de slag. Uitstapje? Games en gadgets

 • 3. Hoe verder. Wat ga je morgen doen. Verbindingen en dilemma’s. Nationaal en lokaal. De omgeving is méér dan gezondheid. Debat.

Track Voortbouwen op 20 jaar Preventie - ingevuld door ZonMw

 • Kennis en inzichten uit 20 jaar ZonMw Preventie onderzoek en ervaring met implementatie: wat kan de praktijk daar nu mee? ZonMw besteedt al 20 jaar aandacht aan preventie vanuit verschillende programma’s. Naast het doorlopende Preventieprogramma gaat het ook om programma’s over specifieke onderwerpen: jeugd (gezondheidszorg), gezondheidsbescherming, sport en bewegen, GGZ. Wat heeft ZonMw Preventie de afgelopen 20 jaar betekend voor het werkveld?

 • Welke ontwikkelingen waren er door de tijd heen in onderzoek en werkveld, hoe hebben we daarop geanticipeerd of aangesloten en wat hebben we bijgedragen? Wat loopt er nu wat van belang is en potentie heeft? Wat is onze blik op de toekomst? Onze track bestaat uit 3 interactieve sessies met inbreng van experts en het veld:

 • 1. Sociaal Economische Gezondheidsverschillen anders benaderen: wat werkt dan wel? Gezien vanuit werkvelden mentale gezondheid, integrale wijkaanpakken, jeugd, sport & bewegen en armoede. Link naar beleid en onderzoek.

 • 2. Opmars naar een compacter werkveld: ‘van 1000 bloemen bloeien’ naar ‘indikken’ van netwerken, interventies en adviezen.

 • 3. Preventie van morgen: nieuwe mogelijkheden en uitdagingen: manieren van onderzoek (big data), nieuwe determinanten (gender) en: wat heeft de professional van de toekomst nodig?

 • Extra: Matchmaking markt van interventies en gebruikers. Markt voor speed dating: interventie ontwikkelaar/ eigenaar meets gebruiker (gemeente/ partner/ uitvoerder). Beste matches maken kans op financiering van ZonMw.

Track ‘Samen op weg naar een Rookvrije Generatie’

 • Ingevuld door Trimbos Instituut

 • Als onderdeel van het Preventieakkoord hebben tientallen landelijke en lokale organisaties en de landelijke overheid zich verbonden om samen een Rookvrije Generatie te bereiken. Dat betekent geen rokende kinderen meer en minder dan 5% rokende volwassenen in 2040.

 • In deze track verkennen we welke activiteiten er op lokaal niveau genomen kunnen worden om het doel van een rookvrije generatie te bereiken. Hoe en met wie organiseer je dit lokaal en regionaal? Welke weerstand kun je verwachten en hoe ga je hiermee om? Wat wil de roker zelf eigenlijk? De sessies zijn interactief en bieden verrassende en soms confronterende momenten met het publiek.

Track over Jonge Professionals

 • Ingevuld door jonge professionals als Hannah Benjeddi en ondersteund door NSPOH i.s.m. Federatie voor Gezondheid

Café Weltschmerz

Inspiratiemarkt

Nieuws

Meer nieuws

Over het NCVGZ

Het Nederlands Congres Volksgezondheid is al meer dan 15 jaar hét toonaangevende congres op het gebied van de public health. Met de introductie van een ander concept (de invoering van tracks, één in plaats van twee dagen) is een nieuwe, succesvolle weg ingeslagen die in 2019 vervolg gaat krijgen. Werken & co-creëren, kennis delen en ontmoeting staan centraal. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de invulling van het programma. We zullen de site regelmatig updaten met de nieuwste informatie.

Graag tot op 11 april; zorg dat je erbij bent! Je kunt je vast aanmelden als geïnteresseerde in het congres (dit verplicht je tot niets). We houden je dan middels mail en/of nieuwsbrieven op de hoogte én je ontvangt als eerste een uitnodiging voor dit congres.