NCVGZ 2020

Alternatief: webinar

13 oktober 2020 webinar 'De kracht van vragen stellen'

We zijn van mening dat de beweging naar meer aandacht voor gezondheid in de samenleving actueler en urgenter is dan ooit. De publieke gezondheid maakt zich daar sinds jaar en dag hard voor. Maar die beweging gaat niet vanzelf omdat ze bij uitstek dwars door en over bestaande systemen heen gaat. Het is daarom noodzakelijk om creatief te zijn en buiten gebaande paden te gaan; out-of-the-box denken én handelen dus.
 
Dat deden we met bijna 200 deelnemers (!) – onder de bezielende leiding van Puck van Dijk - met de methode van het Socratische gesprek; een beproefde methode om anders te leren denken/kijken. 

We gingen op zoek naar de juiste vragen en leren écht te luisteren naar de ander.  Met als doel: een betere, heldere communicatie en verdieping van het collectieve denken. We hopen zo vanuit het NCVGZ podium en stimulans te geven aan bottom up veranderingen vanuit de publieke gezondheid zelf.

 

Nieuws

Meer nieuws
PHproefschriftprijs_deRooij.jpg

Myrna de Rooij - winnares PH Proefschriftprijs 2019

De PH Proefschriftprijs is dit jaar toegekend aan dr. Myrna de Rooij. Uit de negen inzendingen voor de PH Proefschriftprijs koos de jury unaniem voor haar proefschrift ‘Livestock-related microbial air pollution: residential exposure and health effects’.

Lees meer

Over het NCVGZ

Het Nederlands Congres Volksgezondheid is al 17 jaar hét toonaangevende congres op het gebied van de public health.

Het NCVGZ verbindt wetenschap, beleid en praktijk. Niet alleen binnen onze eigen publieke sector, maar ook met het bedrijfsleven. Want bewegen naar een gezonder Nederland kun je niet alleen…. Op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk creëert het NCVGZ een podium voor de brede maatschappelijke coalitie inclusief het bedrijfsleven die zich rond gezondheid en preventie vormt. Met als uitgangspunt de menselijke maat. Het doen slagen van deze opkomende beweging is afhankelijk van ieders bijdragen. Zodat we samen naar een gezonder Nederland bewegen.

Helaas moesten we het congres van 8 april 2020 annuleren i.v.m. het coronavirus. Op dit moment wordt besproken hoe we de NCVGZ community kunnen blijven ondersteunen en inspireren, óndanks corona. We houden je graag op de hoogte middels deze website en onze nieuwsbrieven. Heb je die niet eerder ontvangen, meld je dan aan via info@ncvgz.nl.

 

info@ncvgz.nl