Jong en onbezorgd – hoe helpen we de nieuwe generatie?

Veel psychische problematiek ontstaat in de jeugd. Hoe eerder je erbij bent, des te beter is de voorspelling voor de toekomst. Psychische problematiek is ook te voorkomen. Wanneer er bekende risicofactoren zijn, kan daar preventief op ingespeeld worden. Grote woorden voor relevante problematiek. Maar hoe doen we dit, en hoe doen we het goed? In deze track gaan we leren en samen aan het werk.

KOPP/KVO: Aan het werk rondom het thema ‘samenwerking’ voor signalering, begeleiding en (als nodig) toeleiding naar zorg van KOPP/KVO-kinderen en -jongeren. KOPP/KVO staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen/Kinderen van Verslaafde Ouders. Wat zijn risico’s en kenmerken van deze kinderen en jongeren? Wat is nodig voor een goede samenwerking tussen gemeente, GGD, scholen, GGZ en verslavingszorg en andere partijen om preventie en zorg te organiseren? Welke interventies en materialen zijn er? Hoe zit het met financiering? Dit deel wordt georganiseerd door het Landelijk Platform KOPP/KVO. Korte inleidingen door wetenschappers en praktijkprofessionals, gevolgd door ‘aan de slag’! Klik hier voor meer informatie.

 

Welbevinden op school: Nieuw onderdeel van de Gezonde School is de aanpak ‘Welbevinden op school’. Deze aanpak is gericht op het stimuleren van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Na een introductie over het belang van welbevinden op school, vertellen professionals uit twee regio’s hoe zij het psychisch welbevinden in hun praktijk stimuleren. De verbinding tussen individuele preventie, collectieve preventie en zorg staat hierbij centraal. Deelnemers krijgen optimale gelegenheid om lokale/regionale vraagstukken te bespreken met de aanwezige experts. Klik hier voor meer informatie.

 

Masterclasses: In Masterclasses laten de deelnemers op een inspirerende wijze kennismaken met een aantal actuele thema’s rondom psychische gezondheid van jongeren van 0 tot 18 jaar!

 

Trekker: Trimbos
Contactpersoon: dr. Agnes van der Poel

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share