Let’s talk about.. infectieziekten

Infectieziekten horen bij de samenleving. Ieder jaar is er bijvoorbeeld een griepepidemie. Maar denk ook aan onderwerpen als de Q-koorts, antibioticaresistentie, of het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast neemt het aantal auto-immuunaandoeningen in de samenleving schrikbarend toe: inmiddels hebben meer dan 3 miljoen mensen in Nederland een chronische immuunziekte.

De track deelt de laatste stand van de wetenschap rondom infectieziekten en immuun aandoeningen, maar we willen vooral de dialoog met de samenleving over dit onderwerp agenderen. Uit recente maatschappelijke debatten rondom bijvoorbeeld bacteriofagen en de dalende vaccinatiegraad blijkt dat alleen de technologische knowhow en kunde niet afdoende is om een effectieve preventie van infectieziekten op de langere termijn te borgen. Het sec blijven voorlichten werkt niet. Er is dus iets anders nodig. Ook in de behandeling en preventie van immuunziekten is nog weinig vooruitgang te zien. Invloeden van de dagelijkse leefstijl van mensen bijvoorbeeld, ontbreken veelal nog in medisch onderzoek en het regulier medisch interventie repertoire.

De Nederlandse bevolking is kritisch. Informeert zichzelf ook en zoekt zijn eigen weg naar oplossingen. Hun vertrouwen is geen gegeven, maar moet keer op keer worden verkregen en gekoesterd. De vraag is hoe we dat doen. Hoe kunnen we als publieke gezondheidsexperts de brug slaan met ouders ? Worden onderzoekers voldoende gevoed door vragen uit de praktijk? Zijn beleidsmedewerkers en professionals voldoende in staat beschikbare kennis te ontsluiten en daarover de dialoog aan te gaan? Daarom: Let’s talk about infectieziekten.

 

Trekker: NPHF Federatie voor Gezondheid

Contactpersoon: dr. Thomas Plochg

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share