Open podium: De Gezondheidszorg in goede banen

Voorzitter: Henk Soorsma (Ministerie van VWS)

In dit Open Podium hoor je de laatste ontwikkelingen op het gebied van het beleid met het oog op preventie. Hieronder een overzicht van de sprekers en hun presentaties:

  • Zó werkt de publieke gezondheidszorg. Weet waar je staat, als je voor preventie op de bres staat; Gertrude van Driesten, De Argumentenfabriek, partner van Platform Zó werkt de zorg
  • Het CBS: al decennia een betrouwbare bron voor informatie over gezondheid; Jan-Willem Bruggink, Centraal Bureau voor de Statistiek
  • Eerste hulp bij samenwerking in de participatiesamenleving: voorbij experts versus leken; Sanne Raap en Esther de Weger, Universiteit Maastricht & RIVM
  • Betaalbaarheid van zorg door meer preventie; Luc Hagenaars Celsus academie voor betaalbare zorg, RadboudUMC en Ministerie van VW
  • De nieuwe beweegrichtlijnen in de praktijk; Dirk Schaars, Kenniscentrum Sport

 

Zó werkt de publieke gezondheidszorg

Weet waar je staat, als je voor preventie op de bres staat

Gertrude van Driesten, De Argumentenfabriek partner van Platform Zó werkt de zorg

Je werkt in het hart van de samenleving. Je wilt mensen helpen zich gezond en sterk te voelen. Maar weet jij hoe jouw werk zich verhoudt tot andere onderdelen van de zorg? Welke spelers kunnen jouw partners zijn? In deze flitspresentatie krijgt je preventiebrein een boost: je ziet welke rol jij speelt in ons zorgstelsel. En je denkt mee over enkele afbeeldingen voor het nieuwe kaartenboek Zó werkt de publieke gezondheidszorg. Benut deze primeur! Voor jezelf en voor je collega’s.  Platform Zó werkt de zorg is een samenwerking van 16 publieke en private organisaties die met objectieve en toegankelijke informatie de organisatie van de zorg in Nederland inzichtelijk willen maken. Samen met KAMG, VWS, RIVM, SBOH en GGD GHOR Nederland brengt het platform eind november 2018 het boek Zó werkt de publieke gezondheidszorg uit.

 

Het CBS: al decennia een betrouwbare bron voor informatie over gezondheid

Jan-Willem Bruggink, Centraal Bureau voor de Statistiek

Preventie is zorgen dat mensen gezond blijven. Maar hoe weet je of dat lukt? Door je cijfers over gezondheid op orde te hebben. Hoeveel mensen zijn er gezond? Verschilt dat per bevolkingsgroep? Hoe ontwikkelt zich dat in de tijd? En hoe meet je gezondheid eigenlijk? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan een grote rol spelen bij het beantwoorden van deze vragen. Het CBS brengt al decennia lang de gezondheid van de Nederlandse bevolking in beeld. Dat doen we onder andere via onderzoeken als de Gezondheidsenquête, de Leefstijlmonitor en de Gezondheidsmonitor. Daarbij werken we samen met (kennis)instituten, zoals RIVM, GGD en Trimbos-instituut. Naast de informatie uit enquêteonderzoeken heeft het CBS ook data uit vele gezondheidsgerelateerde registraties. Deze bronnen zijn bovendien onderling koppelbaar. Hierdoor beschikt het CBS over een schat aan informatie over (ontwikkelingen in) gezondheid, leefstijl en zorggebruik in Nederland. Deze informatie is er ook voor u!

 

Eerste hulp bij samenwerking in de participatiesamenleving: voorbij experts versus leken

Sanne Raap en Esther de Weger, Universiteit Maastricht & RIVM

Gezondheidsexperts en burgers gaan steeds vaker een samenwerking aan. Of het nu gaat om een collectieve verzekering of een onderzoek naar gezondheid in de buurt. In deze presentatie delen twee promovendi resultaten uit hun onderzoek naar burgerparticipatie in de context van preventieve publieke gezondheid. Samenwerking in de participatiesamenleving wordt gezien als ‘een must’ maar gaat niet altijd over rozen. Waarin vinden burgers en professionals elkaar en hoe zorg je voor een gelijkwaardige samenwerking? Wij delen inzichten uit de theorie & praktijk en werpen een blik op de toekomst: welke samenwerkingsverbanden moeten worden opgebouwd op langere termijn en wanneer is een ad hoc samenwerking gewenst?

 

Betaalbaarheid van zorg door meer preventie

Luc Hagenaars, Celsus academie voor betaalbare zorg, RadboudUMC en Ministerie van VWS

Overige namen: Niek Klazinga, AMC UvA (zal er niet bij zijn)

Riolering en schoon drinkwater staan bekend als successen van preventie. Minder bekend is dat hier economische motieven achter zaten, want sterfte aan infectieziekten als gevolg van slechte hygiëne zette de zich ontwikkelende verzorgingsstaat onder druk. Tegenwoordig wordt preventie nog steeds geprezen als een panacee om sociale voorzieningen zoals zorg betaalbaar te houden. Is dat terecht? Op het open podium presenteer ik een hoofdstuk uit het 19 april te publiceren boek ‘Betaalbare zorg’, waarin ik deze vraag behandel. Ik zal de relaties toelichten tussen preventie en zorgkosten, productiviteit, solidariteit en gezondheid, en belichten waarom ‘meer preventie’ moeilijk is door in te gaan op intersectoraal gezondheidsbeleid en preventie in de zorg. Er is vaak sprake van onduidelijk probleemeigenaarschap, ontbrekende prikkels, en een gebrek aan politieke windows of opportunity, waardoor preventie enkel kans van slagen heeft als het een universele mindset is. Ik sluit af met de stelling dat die potentie er is!

 

De nieuwe beweegrichtlijnen in de praktijk

Dirk Schaars, Kenniscentrum Sport

Door regelmatig te sporten en bewegen is de kans groter dan mensen fit oud worden, en ziektes langer buiten de deur houden. De nieuwe beweegrichtlijnen (Gezondheidsraad, 22 augustus 2017) geven aan hoeveel en hoe intensief er bewogen zou moeten worden. De kennis is er, maar hoe zorgen we er voor dat alle Nederlanders er ook daadwerkelijk aan gaan doen? Daarvoor is de inzet van alle gezondheidsprofessionals van groot belang. Dirk Schaars van Kenniscentrum Sport licht de beweegrichtlijnen toe en gaat in gesprek met de zaal over wat u nodig hebt om de richtlijnen in uw eigen werk effectief toe te passen. 

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share