Open podium: Een goed begin

Voorzitter

 In dit Open podium hoor je de laatste ontwikkelingen rondom geboortezorg, jeugdzorg en jongeren. Hieronder een overzicht van de sprekers en hun presentaties:

  • Coaching op Leefstijl interventie (CooL). De leefstijlcoach als spin in het web?; Celeste van Rinsum Maastricht University
  • Visusscreening in de Jeugdgezondheidszorg bij 3- tot 6-jarigen: kan een autorefractie-apparaat verbetering geven?; Kitty van der Ploeg, TNO/Child Health
  • Infectieziektepreventie tijdens de zwangerschap; Rilana Wessel, Kennis en Expertisecentrum/GGD IJsselland
  • Verwachting; De Quick-Mindset-Scan; Eliane Coutinho, MeaCoaching
  • De perinatale Atlas; Carolien Koop, Afdeling verloskunde & gynaecologie, Erasmus MC

 

Coaching op Leefstijl interventie (CooL). De leefstijlcoach als spin in het web?

Celeste van Rinsum, Maastricht University

Overige namen: Sanne Gerards, Geert Rutten, Ien van de Goor, Stef Kremers

Het CooL-programma richt zich op volwassenen en kinderen met overgewicht of obesitas vanaf vier jaar. CooL bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten, die worden aangeboden door een leefstijlcoach. Het programma is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl, ter preventie van chronische ziekten. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap en ontspanning. Graag gaan wij met u in discussie over de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI), en over de toegevoegde waarde van het Coaching op Leefstijl programma (CooL) binnen het bestaande Nederlandse aanbod aan GLIs. Interesse? Kom met ons mee discussiëren en laat ook uw stem horen.

 

Visusscreening in de Jeugdgezondheidszorg bij 3- tot 6-jarigen: kan een autorefractie-apparaat verbetering geven?

Kitty van der Ploeg, TNO – Child health

Overige namen: Manon Grevinga, Iris Eekhout Iris, Eline Vlasblom Eline, Caren Lanting en Paul Verker (allen TNO Child Health), Ellen van Minderhout, Haaglanden Medisch Centrum  Den Haag, Jolande van Dijk-van der Poel, Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag, Elske van den Akker-van Marle, Department of Biomedical Data Sciences, LUMC, Leiden

Om bij kinderen amblyopie (lui oog) op te sporen, voert de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een visusscreening met plaatjes of symbolen op leeskaarten uit bij kinderen van 3 jaar (APK), 3 jaar en 9 maanden (Landolt-C) en 5-6 jaar (Landolt-C). Deze screening kost veel tijd, is soms moeilijk uit te voeren en leidt tot veel verwijzingen. In dit project vergelijken we de uitkomsten en kosten van de reguliere screening met een screening waarbij een autorefractie-apparaat (de Plusoptix) wordt gebruikt. Kinderen met een afwijkende test bij de JGZ worden verwezen naar het ziekenhuis voor diagnostisch onderzoek. Voor de reguliere screening was meer tijd nodig dan met de Plusoptix. De kosten van screening en eventueel diagnostisch onderzoek waren bij de kinderen van 3 jaar en 3j9m lager bij de Plusoptix, maar bij de kinderen van 5/6 jaar waren de kosten juist lager voor de Landolt-C-test. JGZ-medewerkers en ouders vonden de Plusoptix-test goed uitvoerbaar en acceptabel. Van de onderzochte mogelijkheden lijkt de volgende aanpak het doelmatigst: bij 3 jaar alleen Plusoptix, bij 3j9m een combinatie van Plusoptix en Landolt-C en bij 5/6 jaar de Landolt-C-test.  Deze screeningsvariant lijkt meer kinderen met amblyopie op te sporen tegen lagere kosten dan de reguliere screening.  Een screening bestaande uit een combinatie van Plusoptix en Landolt-C kan leiden tot een doelmatigere screening dan de reguliere screening. 

 

Infectieziektepreventie tijdens de zwangerschap

Rilana Wessel, Kennis en Expertisecentrum GGD IJsselland

Uit eerder onderzoek is gebleken dat verloskundigen niet altijd voldoende kennis hebben over infectieziekten. Als ze wel voldoende kennis hebben, geven ze deze niet goed door aan zwangeren. Om infectieziektepreventie tijdens de zwangerschap te verbeteren, zijn de behoeften van verloskundigen op het gebied van infectieziektekennis en -preventie tijdens en na de zwangerschap geïnventariseerd. Ook is gekeken wat er tijdens opleiding en bijscholingen wordt aangeboden over infectieziekten. Een belangrijke uitkomst was de behoefte aan een toegankelijke samenwerkingspartner die hen direct advies kan geven over infectieziekten tijdens de zwangerschap. Verloskundigen zijn van mening dat ze zelf niet alles hoeven te weten over infectieziekten, maar willen wel weten waar ze terecht kunnen met hun vraag. De GGD is bij veel verloskundigen onbekend. Als vervolg op deze inventarisatie wordt er momenteel gewerkt aan een toolkit over infectieziekten tijdens de zwangerschap.

 

Verwachting; De Quick-Mindset-Scan

Eliane Coutinho

Een kind op de wereld zetten is een prestatie die veel energie kost. Zowel fysiek als mentaal. Fysiek wordt de vrouw goed voorbereid. Met fysieke check-ups wordt bijgehouden hoe de conditie van moeder en kind is. Het andere deel van de zorg, het mentale, krijgt weinig tot geen aandacht. Toch toont onderzoek aan dat veel vrouwen bang of angstig zijn voor baringspijn. De gevolgen van deze angsten zijn ook onderzocht, meer medische interventies, depressies en trauma’s. Willen we vrouwen goed voorbereiden op de prestatie die zij gaan leveren dan is het nodig ze te bereiken in hun Mindset. De Quick-Mindset-Scan is een eenvoudig hulpmiddel dat zwangere vrouwen en hulpverleners inzicht geeft in hun Mindset. Daarnaast biedt de Quick-Mindset-Scan tools om als zwangere je eigen MindSet positief te beïnvloeden. https://prezi.com/rbhuob4kltnc/verwachting/

 

De perinatale atlas

Carolien Koop, Afdeling verloskunde & gynaecologie, Erasmus MC

Gezondheidsverschillen beginnen al voor de geboorte. Een minder gezonde start wordt mede beïnvloed door risicofactoren die buiten het gezondheidsdomein liggen, zoals sociale problematiek en risicofactoren die vaak gerelateerd zijn aan armoede. Deze kinderen hebben een groter risico op gezondheidsproblemen als kind, op latere leeftijd en zelfs in volgende generaties. Inzicht krijgen in de gezondheidsverschillen rond de geboorte levert aanknopingspunten voor het lokale gezondheidsbeleid. Daarom werken we bij de afdeling Verloskunde & Gynaecologie binnen het Erasmus MC aan de ontwikkeling van een perinatale atlas, waarmee alle gemeenten kunnen zien hoe vaak baby’s overlijden rond de geboorte en hoeveel baby’s te vroeg of met een te laag geboortegewicht worden geboren. Hiernaast zullen we samen met een werkgroep met deskundigen uit verschillende indicatorensets rondom perinatale gezondheid een handzame set van indicatoren selecteren die relevant is voor het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten. Deze zullen beschikbaar worden via www.waarstaatjegemeente.nl.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share