Open podium: Ken je klassiekers

Voorzitter: Monique Spierenburg (Vilans)

In dit open podium hoor je de laatste ontwikkelingen rondom gezond oud worden. Hieronder een overzicht van de sprekers en hun presentaties.

  • Fingerfoods voor mensen met dementie in een verpleeghuis; Marieke Battjes-Fries, Louis Bolk Instituut
  • Geen gezondheidspreventie zonder werken; Adriaan Visser Pro-health
  • Oudere migranten: laat ze niet vallen; Madelein Boer GGD Amsterdam
  • De relaties mondgezondheid en diabetes en hart- en vaatziekten: de mond als spiegel van gezondheid; Prof. dr. Bruno Loos, KNMT
  • In de overgang: laten gebeuren of regie nemen?; Liesbeth Josiassen, werkendevrouwen.nl

 

Fingerfoods voor mensen met dementie in een verpleeghuis

Olga Patijn, Louis Bolk Instituut

Overige namen:  Annemijn Visscher, student Wageningen Universiteit, Gerda Pot, Marieke Battjes-Fries en Peter Voshol, Louis Bolk Instituut

Ondervoeding onder ouderen met dementie komt veel voor. Daarom heeft ZuidOostZorg samen met het Louis Bolk Instituut en de WUR, binnen de PPS ‘Groente & fruit in gesloten settings’, fingerfoods ontwikkeld die geschikt zijn qua voedingswaarde, kauw- en slikproblemen, smaak en uitvoerbaarheid voor de keuken: groente- en fruitrijke plakjes cake en mini-quiches met 40-70% groente. Zes weken lang hebben twee woongroepen van ouderen met dementie deze fingerfoods als ‘vieruurtje’ aangeboden gekregen. Een vergelijkbare woongroep diende als controlegroep. In de drie woongroepen werd de consumptie van de fingerfoods, totale groente- en fruitconsumptie, voedingsstatus en kwaliteit van leven gemeten. De resultaten van deze pilot laten zien dat de bewoners gemiddeld 70 gram fingerfoods per dag aten, waardoor zij dagelijks gemiddeld 41 gram extra groente of fruit binnenkregen. Verder was er een kleine verbetering zichtbaar in voedingsstatus. Het aanbieden van fingerfoods aan deze doelgroep lijkt daarom haalbaar en effectief om ondervoeding tegen te gaan.

  

Geen gezondheidspreventie zonder werken

Dr. Adriaan Visser, PRO-health.org

Gezondheidspreventie gericht op Langer Gezond Leven vereist langer kunnen/willen blijven werken, ook na pensionering, een ontbrekende mindset van ondernemers, politici, beleidsmakers, onderzoekers, gezondheidswerkers en ouderen. Bij pensionering dienen 55-plussers meer werkaanbod te krijgen, speciale projecten, trajecten, quota bij bedrijven en overheid. Partijprogramma’s en het regeringsakkoord leveren weinig positiefs op. De Beurs en de Partij voor 50+ geven verkeerde signalen af: accent op plezierig leven of vasthouden aan pensioen bij 65. Ouderen zijn een probleemgroep, met negatieven beelden, bevestigd in informatie door media, dat oud-zijn sociale problemen geeft. Een ernstiger probleem is het werken na het pensioen, dat veel ouderen willen en kunnen. Niet 50, niet 65, niet70, maar 75+ wordt de richtlijn. Door werken gezond ouder worden kent barrières: regelgeving, weerstanden/onmogelijkheden, zij bezetten banen van jongeren, zijn vaak ziek, e.d. Allemaal niet waar, terwijl de voordelen amper worden gezien: de ervaring, uitgebreid netwerk, goede arbeidsmoraal etc. Kortom, geen gezondheidspreventie zonder werken door ouderen.

 

Oudere migranten: laat ze niet vallen!

Madelein Boers, GGD Amsterdam

Overige namen: dr. Fatima el Fakiri

Wanneer ouderen een hoog risico hebben om te vallen of hier bang voor zijn, gaan ze vaak activiteiten vermijden en kunnen ze in een sociaal isolement terechtkomen. Dit komt meer voor bij niet-westerse migranten dan bij ouderen met een andere afkomst. Bestaande interventies bereiken deze groep echter veelal niet. De GGD Amsterdam heeft daarom een cultuursensitieve variant van de cursus Zicht op Evenwicht (ZoE) ontwikkeld en aangeboden aan zes groepen oudere migranten. De deelnemers waren zeer enthousiast en trouw in hun opkomst. Ze waren graag langer doorgegaan met de cursus en zijn in sommige gevallen zelf beweeggroepjes gestart. Dankzij onze procesevaluatie kunnen we veel lessen trekken als het gaat om het bereiken van deze doelgroepen en het geschikt maken van preventiemateriaal. Zodat deze ouderen niet vergeten worden in de preventie van vallen en valangst.

 

De relaties mondgezondheid en diabetes en hart- en vaatziekten: de mond als spiegel van gezondheid.

Prof. Dr. B.G. (Bruno) Loos, KNMT

De relaties tussen mondontstekingen zoals parodontitis enerzijds en diabetes en hart- en vaatziekten anderzijds, zijn steeds duidelijker geworden. De associaties zijn ook in Nederland bevestigd. In de tandartspraktijken zien we bij patiënten met ernstige parodontitis, dat 1 op 4 ook diabetes blijkt te hebben. Daarnaast zien we dat de behandeling van parodontitis glucose regulatie bij de diabetes patiënt verbetert. De behandelingen van parodontitis hebben ook  positieve effecten op de klinische parameters van het cardiovasculaire systeem: afname “intima media” dikte van de carotis arteriën, toename “flow mediated dilatation” van de grote slagaderen en verlaging van de belangrijke hart- en vaatziekte biomarker hsCRP. Dus, juist bij patiënten die al gezondheidsproblemen hebben (diabetes, hart- en vaatziekte) én daarbij parodontitis, blijkt tandheelkundige behandeling een toegevoegde waarde voor de algehele conditie. Daarnaast kunnen juist mondontstekingen aanleiding zijn een achterliggende systeemziekte te vermoeden: de mond is de spiegel van de gezondheid. https://www.youtube.com/watch?v=xz2FRXIhYNA&t=73s


In de overgang: laten gebeuren of regie nemen?

Liesbeth Josiassen, werkendevrouwen.nl

De vrouwen van 45 tot 60 die op dit moment in de overgang zijn, zo’n 1,6 miljoen in totaal, hebben veel ballen in de lucht te houden. Ze hebben een ander leven dan de generatie hiervoor. De meeste vrouwen van nu hebben een betaalde baan, zijn mantelzorger voor steeds ouder wordende ouders en hebben relatief later kinderen gekregen, die volop aan het puberen zijn. Die combinatie levert stress op.  Stress en een veranderende hormoonhuishouding blijken slecht samen te gaan. Vier op de vijf vrouwen ervaart symptomen. Welke symptomen en in welke mate is voor elke vrouw anders. Om gezond en vitaal te leven en te werken tijdens en na de overgang is het voor vrouwen belangrijk om rond hun 45e regie op deze levensfase te nemen. Uit een recente uitzending van Nieuwsuur bleek dat een derde van het verzuim in deze leeftijdscategorie kan samenhangen met overgangssymptomen. Ruim 1 miljoen werkende vrouwen, een derde van het totaal, is op dit moment tussen de 45 en 60. Met de toenemende arbeidsparticipatie en de stijgende pensioenleeftijd neemt dat aantal verder toe. Het werk is de eerste plek waar uitval dreigt als er geen passende, op overgangsklachten gerichte actie ondernomen wordt.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share