Winst met een gezonde start

Werkvorm: Public health in samenwerking

Handvatten voor nauwere samenwerking tussen gemeenten en professionals uit  de geboortezorg.

Gezond zwanger worden en gezond zwanger zijn, levert gezondheidswinst en maatschappelijke winst op. Ook voor gemeenten! Aandacht voor preventie al voor de geboorte kan de gezondheid en participatie van de jeugd en toekomstige volwassenen bevorderen en hun vraag naar zorg verminderen. Om dit doel te bereiken is samenwerking nodig tussen gemeentelijke professionals en professionals uit de geboortezorg. In deze sessie krijg je zicht op de winst voor gemeenten als zij zich actief richten op (kwetsbare) zwangeren. En we bieden je handvatten om de samenwerking tussen gemeenten en professionals uit  de geboortezorg te vergemakkelijken.

De sessie wordt ingeleid met 3 presentaties.

  • Karin van Gorp (ZonMw) licht resultaten van het programma Zwangerschap en Geboorte toe. Zij gaat ook in op de rol die de regionale consortia in dit programma kunnen spelen in de samenwerking tussen gemeenten en geboortezorgprofessionals.
  • Adja Waelput (Erasmus MC) presenteert het concept sociale verloskunde en de aanpak vanuit Healthy Pregnancy 4 All. Dit programma richt zich specifiek op de rol die gemeenten kunnen spelen bij het stimuleren van gezond zwanger worden, gezond zwanger zijn en een gezonde start. En waarom gemeenten deze rol zouden moeten pakken.
  • Marleen Sterker (GGD Haaglanden) gaat in op de Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid. Het doel van dit door de gemeente gesubsidieerde project is samen met het geboortezorg netwerk het Haagse perinatale sterftecijfer omlaag te brengen tot het landelijk gemiddelde (in een periode van 10 jaar) en het verschil in de perinatale sterftecijfers de gezondheidsverschillen bij de geboorte tussen de wijken met een lage en met een hoge sociaal economische status te halveren. Marleen licht toe waarom de GGD juist een rol kan spelen op het gebied van een gezonde start.

Vervolgens ga je als deelnemer concreet aan de slag hoe jij de samenwerking tussen de geboortezorg en het gemeentelijk domein kunt versterken en waar kansen liggen voor beleid of om in te zetten op het terugdringen van gezondheidsverschillen bij de geboorte? Je ontvangt feedback en tips vanuit de betrokken experts.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share