Bereik meer door lerend monitoren

Wil je weten of je met je aanpak of project op de goede weg zit? Ben je op zoek naar de werkelijke knelpunten? Lerend monitoren helpt je daarbij.

Door lerend monitoren toe te passen krijg je het hele systeem in beeld, samen met stakeholders. Lerend monitoren is namelijk een manier om de resultaten van een project direct onder ogen te krijgen. Om daarmee de voortgang nauwlettender in de gaten te houden en eventuele problemen sneller aan te pakken.
De werkgroep Monitoring & Evaluatie van ZonMw, het RIVM, JOGG, Pharos – GezondIn en Alles is Gezondheid heeft samen een nieuwe visie op monitoren opgesteld. Ze zien dat er een omslag nodig is van smal, evidence-based monitoren op één indicator en ter verantwoording naar lerend en participatief monitoren waarin de context meegenomen wordt. Bente Steenvoort (JOGG) zal deze visie toelichten.
Marleen Bekker (WUR) is één van de Nederlandse experts op lerend en participatief monitoren. Zij onderstreept het belang van lerend monitoren en de waarde van diverse vormen. Ze geeft haar reactie op de visie van de werkgroep Monitoring & Evaluatie.

Vervolgens komen voor het voetlicht inspirerende actuele voorbeelden van 4 verschillende methoden van lerend monitoren toegepast in gemeenten en netwerken in samenwerking met landelijke partners. Leer over lerend en participatief monitoren, narratief waarderen, realistische evaluatie en impact monitoring.

U kunt kiezen uit één van de volgende thematafels:
1. Narratief waarderen: Anneke Hiemstra (Pharos), Bente Steenvoort (JOGG)
2. Realistic Evaluation- Natascha van Vooren  (RIVM)
3. Lerend en participatief evalueren – Lette Hogeling (WUR), Floor Schreurs (UM)
4. Impact monitoring – productieve interacties – ZonMw Astrid van den Broek, Joey Gijbels (ZonMw)

 
Voor wie?
Projectuitvoerders, opdrachtgevers, onderzoekers, beleidsmedewerkers die de impact van hun project willen versterken.

Wat leer je?
Je maakt kennis met 4 methodieken met voorbeelden en een moment van kritische reflectie daarop. Hierdoor krijg je inzicht in lerend monitoren, en hoe je dit zelf kunt gebruiken.

Werkvorm
Korte presentaties en keuze workshop over één van de methodieken

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share