Horen en zien van zwakke signalen in de samenleving

Inwoners zijn op hun eigen manier betrokken. Allemaal geven ze hun antwoord op de vraag: ‘Doe je mee?’. Dat blijkt uit onderzoek van Citisens onder ruim 16.000 Nederlanders. De data over hoe inwoners betrokken willen worden is vertaald in het Citisensmodel, met 8 betrokkenheidsprofielen. De profielen geven gemeenten of (preventie)-professionals de basis om een strategie te bepalen voor participatie en communicatie. Hoe kun je die profielen gebruiken om de zwakke signalen te zien en horen?

Prof. Klasien Horstman heeft in Maastricht de Universiteit met de Buurt opgericht. De Universiteit van Maastricht en kwetsbare buurten in de stad leren en werken samen aan gezonde en veerkrachtige wijken. Hoe slagen zij er in om de stem van burgers die minder vooraan staan en soms niet zichtbaar zijn, toch te horen en te benutten? 

Voor wie?
Strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. 

Wat leer je?
Hoe vang je als professional deze zwakke signalen op, bijv. van groepen die minder zichtbaar zijn maar wel worstelen met vragen, problemen rond inkomen, zorg, veiligheid, leefbaarheid etc. Hoe zie en hoor je ze, en handel je er dan ook naar? Hoe kun je gebruikmaken van typologiëen zoals die door Citisens zijn ontwikkeld om meer gericht bepaalde (groepen) inwoners te betrekken.

Werkvorm
Interactieve sessie combinatie van verhaal, gesprek met de zaal en zelf  doen. 

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share