Implementatie digitale innovaties in de JGZ. Hoe pak je dat samen aan?

Recent zijn JGZ praktijk- en brancheorganisaties, ICT-leveranciers, kennisinstituten en overheid gestart met de Health Deal I-JGZ: Gezonde jeugd door geïntegreerde toepassing digitale innovaties. Hoewel digitale innovaties bij uitstek geschikt zijn om bij te dragen aan een meer flexibele JGZ, zijn ze momenteel versnipperd en blijken data niet uitwisselbaar. Het is belangrijk deze beter op elkaar af te stemmen. Hiermee kunnen zorgverleners ouders meer betrekken bij de JGZ en kunnen ze gepersonaliseerde ondersteuning bieden.

In deze sessie denken we met elkaar na over kansen en belemmeringen van deze innovatie, met als doel het formuleren van een gezamenlijke roadmap. En we nemen je mee in een van de vier proeftuinen die deze uitdaging aangaat. 

Voor wie? 
Professionals (zorg), managers/directie, beleidsmakers, IT

Wat leer je?
Tijdens de presentatie staan we kort stil bij de Strategische koers JGZ en de pijler I-JGZ. We vertellen over de knelpunten, maar schetsen ook een kansrijk en innovatief perspectief voor een gepersonaliseerde, flexibele en ICT-ondersteunende JGZ. Het grootste deel van de sessie gebruiken we om met elkaar na te denken en te discussiëren over de kansen en belemmeringen van deze innovatie, met als doel het formuleren van een gezamenlijke roadmap.

Werkvorm
Presentatie en discussie

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share