Klimaat en gezondheid in de omgevingswet

Volgend jaar gaat de omgevingswet van kracht die een nieuwe impuls geeft aan de inrichting van Nederland. Decentrale overheden werken momenteel aan hun omgevingsvisie. In de woorden van de wet is opgenomen dat klimaatadaptatie, gezondheid én de rol van burgers van groot belang is, maar het komt erop aan dat vast te houden in de lokale uitwerking. In deze sessie praten Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland en Jasperina Venema, Nature for Health,  je bij over de mogelijkheden groen en gezondheid lokaal te verankeren in de omgevingsvisie van jouw gemeente of provincie. We doen dat met een interactieve werkvorm.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share