Stay Healthy and in Control of your data

Onderzoek toont aan dat veel mensen bereid zijn data te delen wanneer het hen helpt hun gezondheid te verbeteren. Goed nieuws, want deze gegevens zijn relevant voor wetenschappelijk onderzoek, vernieuwing en innovatie in preventie en gezondheid.

We hebben het hier echter over persoonlijke data. Ze onthullen aspecten over de gezondheid en het gedrag van de gebruiker. Waarborgen van betrouwbare gezondheidsapps is daarom van belang om mensen tóch hun data te laten delen.

De oplossing: burgers zélf in control laten zijn van hun data en ze betrekken bij het ontwerp van toepassingen.

Voor wie?
Alle betrokkenen die geïnteresseerd zijn in veilig delen van data in de zorg met de patiënt en gezondheidsconsument

Wat leer je?
Praat in deze sessie mee over de uitdagingen én innovatieve oplossingen rond het delen van gezondheidsdata. Welke technische, juridische, ethische aspecten van het veilig delen van data in zorg spelen hier allemaal een rol? Denk mee vanuit het publiek belang, maar leer ook van private bedrijven die hun businessmodel veranderd hebben om dit mogelijk te maken. Hoe gaan publieke en private belangen hand in hand?

Werkvorm
Drie (deel)sessie waarvan twee presentaties met afsluitend panel

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share