Nieuwe werkvormen van het NCVGZ

In het programma wordt regelmatig aangegeven in welke werkvorm een betreffende sessie is opgezet. Velen daarvan zijn nieuw. We lichten deze graag voor je toe!

Werkatelier

Het werkatelier organiseert de co-creatie waarin congresgangers uit beleid, praktijk, onderzoek (en onderwijs) op een open, eerlijke, wederkerige manier met elkaar aan een wicked problem werken om tot praktische werkbare oplossingsrichtingen te komen. De concrete problemen betreffen wicked problems, complexe vraagstukken waar geen panklare oplossingen voor zijn. In het werkatelier wordt het probleem vanuit diverse relevante invalshoeken aangevlogen. Minimaal vanuit de wetenschap, het beleid, en de praktijk. Maar het kan worden uitgebreid met perspectieven als ondernemerschap, politiek, onderwijs, de creatieve industrie, marketing, etc. naar gelang relevant voor het onderwerp.

Public health in samenwerking

Het ‘public health in bedrijf’ brengt overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers bij elkaar rondom één relevant en urgent public health probleem. Doelstelling is om in een snelkookpan een open en wederkerige interactie tussen congresdeelnemers te entameren die leidt tot een concrete actieagenda. Tijdens het ‘public health in bedrijf’ wordt gestart met het gekozen probleem te belichten vanuit een aantal invalshoeken. Vervolgens vindt de co-creatie plaats. In interactie met de deelnemers wordt een actieagenda opgesteld.

Kennisplein

Het kennisplein geeft zowel jonge als ervaren experts (dit kunnen wetenschappers, beleidsmakers en ook ondernemers) de mogelijkheid hun kennis, business model o.i.d. te delen binnen.

Innovatief voorbeeld

Het ‘innovatief voorbeeld’ biedt het podium voor een nieuwe werkpraktijk, opleiding, game, e-health applicatie o.i.d. die relevant is voor het inhoudelijke thema van de track.

Masterclasses

In een masterclass geeft een vooraanstaande expert (een politicus, wetenschapper, beleidsmaker, ondernemer, professional, …) op interactieve wijze een inkijkje in zijn expertise. Het is gericht op het delen van kennis en vaardigheden rondom een specifiek public health thema.

 

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share