Start samenwerking gezondheidscongressen

Het NCVGZ, het Institute for Positive Health (IPH), Ucreate, Alles is Gezondheid, Games for Health Europe, Zelfzorg Ondersteund en de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) gaan samenwerken om hun impact op beleid, onderzoek en samenleving te vergroten.

Nederlands Congres Volksgezondheid geeft als eerste estafettestokje door

Tijdens elk congres wordt vanuit het eigen perspectief een vooraf vastgesteld gezamenlijk thema verkend. Na ieder congres wordt het estafettestokje doorgegeven aan het volgende congres, met de ambitie aan het einde van het jaar een gedeeld actieplan op te leveren.

Dit jaar is gekozen voor het thema Rekenkamer: Gezondheid loont! Hoe ziet een verdienmodel rond gezondheid eruit? De samenwerkingspartners kijken vanuit design, data, wetenschap en preventie naar deze vraag. Op dit moment bevatten zowel zorgstelsels als stelsels rondom werk en onderwijs geen of beperkte prikkels om gezondheid te stimuleren. Zijn nieuwe financiƫle modellen waarbij de win-win en nieuwe verdeelsleutels centraal staan mogelijk? Er ligt een groot wenkend perspectief naar de toekomst, maar het is ook een ingewikkeld thema omdat veel mensen slechts een klein stukje van de financiƫle werking van een onderdeel scherp hebben. Er is dus kennis en kunde van diverse partijen en gezamenlijke actie nodig.

Het NCVGZ trapt op 11 april af met een sessie waarbij op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden van een verdienmodel rond gezondheid.

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share