Ouderschap en samenleving

In deze track zie je een compilatie uit de film "A ticket to the tropics" waarin ouders en grootouders vertellen hoe zij het ouderschap ervaren. Deze film geeft je een inkijkje in de leefwereld van gezinnen van nu.
* Hebben de ouders van nu het zwaarder dan de ouders van vroeger?
* Hoe wordt het ouderschap in 2020 beleefd en wat kan de samenleving hieraan bijdragen? 
* Hoe willen ouders graag dat zij gezien, benaderd en geholpen worden?

Vervolgens wordt er uitleg gegeven door drs. Nynke Steenbergen (NCJ) over wat de samenleving kan doen om hierop aan te sluiten en hoe het veerkrachtsysteem van ouders is te versterken. Hierbij wordt er gekeken naar de vier buffers van ouderschap: solidaire gemeenschap, taakverdeling, metapositie en goede ouder ervaringen. Tot slot gaat Nynke Steenbergen met het publiek in gesprek over de film en de buffers van het ouderschap.

Er wordt vanuit de zorg vaak gekeken vanuit het kind perspectief. Deze track laat je door de ogen van de ouders kijken. Ouders vind je overal, ze zijn een groot onderdeel van onze samenleving. Het zijn je collega's, het zijn je buren en je bent het mogelijk zelf?  

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share