Preventie van morgen: versterk je innovatiekracht!

Wat moet je als public health professional in huis hebben om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen? In deze sessie belichten we toekomstige trends en ontwikkelingen. Wat vraagt dat van jou als professional?

Deze sessie bestaat uit een drieluik:
1. Overzicht van actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van public health. Je vergroot je inzicht in wat er speelt en wat er op je afkomt.
2. Praktische en compacte masterclass gericht kennis en vaardigheden, die je innovatiekracht versterken. Direct toepasbaar in je eigen werkzaamheden.
3. Ophalen van je wensen en behoeften op het gebied van opleiding en bij- en nascholing. Jekunt meedenken over wat van belang is in de komende ZonMw subsidieoproep gericht op opleiding.


Actuele en toekomstige ontwikkelingen
Erik Buskens (Hoogleraar Health Technology Assessment, UMC Groningen en Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen) schetst actuele en toekomstige ontwikkelingen, die het werkveld van u als public health professionals drastisch zullen veranderen. Het vraagstuk ‘publieke gezondheidszorg’ is sterk in beweging. Het dijt uit in allerlei richtingen en vraagt om aanvullende kennis en vaardigheden. Mensen blijven langer thuis wonen, de rol van de fysieke en sociale omgeving wordt steeds meer onderkend, en samenwerking in netwerken met meerdere disciplines is onontkoombaar. Intussen volgen technologische en organisatorische veranderingen elkaar snel op, en zijn financiële kaders allerminst duidelijk. Kortom er komt veel op u af als public health professionals. Wat betekent dit, en hoe kunt u uw innovatiekracht versterken?
 
Masterclass innovatiekracht versterken
Inge Douwes (Senior Opleider/Adviseur at NSPOH) gaat op interactieve wijze aan de slag in een compacte masterclass. In deze masterclass komen zaken aan bod als: verandermanagement, werken in netwerken en hoe u een proces van samen leren met stakeholders kunt opzetten. U krijgt beter zicht op de achterliggende ‘mechanisme’ en hoe u daar als professional actief op kunt sturen. En u leert hoe u beter kunt inspelen op externe ontwikkelingen. Deze masterclass biedt u concrete handvatten worden die u kunt toepassen in uw eigen werk. 


ZonMw subsidieronde opleidingen
Binnen het 6e preventie programma “Integraal en met kennis aan de slag” neemt kennisbenutting en implementatie een belangrijke plaats in. Samen met u, wil ZonMw verkennen waar wensen en behoeften liggen op het gebied van nieuwe kennis in opleidingen, trainingen en bij- en nascholing.


Doel: kennisdelen, inspiratie, co-creatie
Werkvorm: Masterclass
Verzorgd door: 
Inleiding: Fleur Boulogne, programma manager implementatie en kennisbenutting, ZonMw
Masterclass: Erik Buskens, prof. dr., hoogleraar Health Technology Assessment, UMC Groningen en Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
Ingrid Douwes, senior opleider/ adviseur NSPOH

 

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share