Publieke gezondheid als ecosysteem: de mens centraal

De mens heeft beperkte invloed op alle ontwikkelingen die de gezondheid bepalen. Het wordt beïnvloed door de sociale en fysieke leefomgeving. En door zorg die wel of juist niet wordt geboden. Maar ook door werk, de sociaaleconomische en politiek-bestuurlijke context en het klimaat. Deze ‘systemen’ beïnvloeden elkaar en dragen bij aan onze algehele gezondheid. Kunnen we de complexiteit en de wisselwerking ervan beter begrijpen, als we het als een ecosysteem beschouwen?

Binnen deze track kijken we naar de rollen die mensen hebben in zo’n ecosysteem. Hoe bevorder je aan de hand van ‘systeemdenken’ de samenhang tussen de systemen én hoe houd je de mens centraal.

De sessies:
De eerste sessieronde: 'Bereik meer door lerend monitoren', wordt verzorgd door:
* een spreker van de werkgroep Monitoring & Evaluatie van RIVM, JOGG, Pharos – GezondIn, ZonMw en Alles is Gezondheid
* Marleen Bekker,  Wageningen University & Research (WUR)
* Lette Hogeling, WUR en Floor Schreurs, Universiteit Maastricht - Lerend en participatief evalueren
* Bente Steenvoort, JOGG en Anneke Hiemstra, Pharos Gezondin - Narratief Waarderen
* Natascha van Vooren, RIVM - Realistische Evaluatie
* Astrid van den Broek, ZonMw en Joey Gijbels, ZonMw - Impact Monitoring van onderzoek

De tweede ronde: 'Zet je eindgebruiker centraal in een ‘Living Lab'', wordt verzorgd door o.a.:
* Inleiding: Frank van Eekeren, lector ‘Sport Impact’ Haagse Hogeschool en onderzoeker, adviseur en docent Sport & Society van de Universiteit Utrecht
* Voorzitter: Mark Raijmakers, clusterhoofd bij ZonMw
* Het cluster Sport en Bewegen ZonMw verzorgt daarna de workshop waarin met de living lab methode het ‘wicked problem’ wordt aangepakt en de thema’s ‘stakeholdersparticipatie’ en ‘eindgebruiker centraal’ behandeld worden.

De derde ronde: 'Kernelementen in interventies voor jeugd, roken en overgewicht', wordt verzorgd door:
Projectleiders van ZonMw projecten Jeugd – sociale vaardigheden en opvoedondersteuning en Preventie van roken en overgewicht
* Matty Crone – Senior onderzoeker - Public Health Leids Universitair Medisch Centrum
* Brechtje de Mooij – PhD onderzoeker - Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam
* Amy van Grieken   Senior onderzoeker Erasmus Medisch Centrum

 

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share