Sociale ontwrichting in Nederland: Als de grond onder je voeten weg valt

Kijken door een andere bril 

Achtergrond
In deze track laten wij je in drie tijdblokken door de bril van respectievelijk de burger; de professional en de wetenschapper kijken naar twee voorbeelden van sociale ontwrichting. Het zijn vaak gebeurtenissen met fysieke en sociaalpsychologische aspecten, die een grote impact hebben op gezondheid, welzijn en gevoel van geluk. Vanuit de drie perspectieven belichten we het vraagstuk van permanente campingbewoning aan de hand van de casus Fort Oranje en zoomen we in op de casus over de aardbevingenproblematiek in Groningen. We oordelen niet en zeggen niet wat goed of fout is. We willen je vooral laten ervaren wat er gebeurt als je door een bepaalde bril kijkt om vervolgens hierover met elkaar het gesprek te voeren.
In deze track wordt duidelijk hoe ogenschijnlijk twee verschillende casussen toch veel overeenkomsten kunnen hebben en hoe we daar juist ook veel van kunnen leren.

Trackleiders
Mirjam van de Wijgert/GGD West-Brabant
Mirjam Herder/GGD Groningen


Deelsessies
1. Vanuit het perspectief van de burger: Welkom op camping Kafka! - 10.30-12.00 uur
In heel Nederland komt het voor: vakantieparken die niet alleen gebruikt worden voor recreatie maar ook voor permanente bewoning. Onder meer spoedzoekers op de woningmarkt, arbeidsmigranten en burgers in kwetsbare posities vinden er onder dak. Recreatieondernemers houden op deze manier het hoofd boven water in een markt met een overaanbod van verouderde recreatiewoningen. Maar permanente bewoning is niet toegestaan. Het kan leiden tot een neerwaartse spiraal waarin burgers steeds verder van de maatschappij komen af te staan, toenemende stress ervaren en de relatie met de overheid verhardt. Hier treden parallellen op met de situatie in de Groningse aardbevingsgebieden.

In dit werkatelier maak je op een intense manier kennis met deze vraagstukken en word je uitgedaagd je beeld van ‘de kwetsbare burger’ onder de loep te nemen.

Doel: inspiratie
Werkvorm: werkatelier
Verzorgd door:
* Klaas Burger, Academie voor beeldvorming, ‘s-Hertogenbosch

2. Vanuit het perspectief van de professional: Zicht op het probleem achter het probleem - 13.45-15.00 uur
Beide GGD-en werken aan een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk waarin een ander domein aan het roer van de aanpak (economie en veiligheid) staat. 
Door een interview met de directeuren Publieke Gezondheid Jos Rietveld (GGD Groningen) en Annemieke vd Zijden (GGD West-Brabant) worden deze ‘wicked problems’ geschetst zoals ze zich in West-Brabant en Groningen voordoen.
Het interview gaat over: hoe draag je bij aan een integrale visie van gemeenten? Hoe pak je positie en rol? Hoe zet je die positie in om vanuit de publieke gezondheid de leefbaarheid van mensen te vergroten? 
Naar aanleiding van een interview en een presentatie gaat Jan Maarten Boot in een geanimeerd gesprek met het publiek dieper op de inhoud in.
Carin Rots spiegelt de ideeën en oplossingen rond de actuele situatie; wat is de aanpak tot nu toe, wat hebben we geleerd en voor welke opgaven staan we?

Doel: Inspiratie, co-creatie
Werkvorm: Public health in samenwerking 
Verzorgd door:
* Jan Maarten Boot (gespreksleiding), voormalig universitair hoofddocent beleid en management gezondheidszorg UMC Utrecht en eigenaar Public Health management en educatie
* Carin Rots, senior onderzoeker GGD West-Brabant en science-practitioner Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant 

3. Vanuit het perspectief van de wetenschapper: Getoetst door de praktijk - 15.30-17.00 uur

Wat doen ingrijpende gebeurtenissen met inwoners? Wat doet onveiligheid in en om eigen huis met een mens? Wat is de invloed van handelen of uitblijven van handelen van de overheid op de inwoners? Hoe leidt het tot sociale ontwrichting en wantrouwen? Wat is nodig om het vertrouwen te herstellen? Een sprekend voorbeeld is de situatie rond de aardbevingen in Groningen.

Tom Postmes presenteert zijn onderzoeksgegevens over de gezondheidsgevolgen en het groeiend wantrouwen bij inwoners in het aardbevingsgebied.
Nynke Walstra zet de praktijk naast het onderzoek en schetst de ontwikkelingen.

Uit alle onderzoeken is voldoende duidelijk dat er een probleem is en dat aanpakken nodig is. Inwoners zijn de vele onderzoeken moe en vragen om actie. Toch lijkt er een collectieve machteloosheid zich meester te hebben gemaakt van de situatie.

Postmes en Walstra buigen zich samen met jou over de vraag: waar liggen de kansen in een omslag van onderzoek naar praktijk?

Doel: kennis delen, inspireren
Werkvorm: masterclass
Verzorgd door:
* Tom Postmes, hoogleraar Psychologie RUG
* Nynke Walstra, Welzijnsorganisatie ASWA

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share