Track Preventie van Vereenzaming

In Nederland geeft 10% van de mensen aan zich zeer eenzaam te voelen. Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven.
Als eenzaamheid aanhoudt kan het leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals depressie, alcoholverslaving, slaapstoornissen en hart- en vaatziekten.

Gemeenten, sociale professionals, GGD’s en inwoners spelen een cruciale rol bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Maar wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid? En hoe kun je op een systematische en duurzame manier aan de slag gaan?

In deze track kom je meer te weten over wat eenzaamheid nu eigenlijk is en wat je kunt doen om het te voorkomen. Wil je lokaal aan de gang met eenzaamheid, of wat je al doet verbeteren, laat je dan inspireren door tools, inzichten, kennis en goede praktijkvoorbeelden.

Trackleider: Jan Willem van de Maat, senior adviseur Aanpak eenzaamheid bij Movisie

Ter inspiratie
Sonja Liefhebber (Movisie) heeft deze mooie blog geschreven voor Zorg + Welzijn: Help ik word eenzaam


Deelsessies
1. Wat werkt bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid? - 10.30-12.00 uur
Hoewel  er steeds meer kennis is over wat werkt bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid, zijn daarmee mensen die vereenzamen nog niet zo maar geholpen. In deze sessie krijgt u allereerst inzicht in wat eenzaamheid precies is, wat de gezondheidseffecten zijn en wat we weten over wat werkt bij het voorkomen en verminderen.  

Het tweede deel van deze sessie staat in het teken van het toepassen van deze kennis. We vergeten in ambitieuze plannen op basis van kennis vaak het ‘doenvermogen’ van zowel professionals, vrijwilligers en de mensen in ogenschouw mee te nemen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze plannen realistisch zijn over de veranderingen die we teweeg kunnen brengen?

Doel: kennis delen
Verzorgd door: 
  * Jan Willem van de Maat, Movisie
  * Maryse den Hollander, Movisie

2. Samenhangende aanpak bij eenzaamheid - 13.45-15.00 uur
Verschillende gemeenten zijn de afgelopen tijd gestart met een lokale aanpak van eenzaamheid. Vaak is een lokaal samenwerkingsnetwerk de basis van zo’n aanpak. Verder staat het met elkaar leren en verbeteren vaak centraal. Op basis van ervaringen in verschillende gemeenten bespreken we met elkaar wat we weten over de verschillende lokale aanpakken en wat daarbinnen goed en minder goed werkt.

Doel: kennis delen
Verzorgd door:
* Saskia van Grinsven, Movisie, adviseur landelijk actieprogramma Een tegen Eenzaamheid
* Michaela Schönenberger, GGD Amsterdam


3. Is eenzaamheid een persoonlijk probleem of een probleem van de samenleving?  - 15.30-17.00 uur
In dit debat zetten we verschillende perspectieven naast elkaar. Komt eenzaamheid voort uit de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht, en moeten we daarom daarin ook de oplossing zoeken? Of ontstaat eenzaamheid door persoonlijke  kenmerken, zoals gezondheidsproblemen, een gebrek aan sociale vaardigheden en negatieve sociale cognities , en moeten we dus ook de oplossingen op het persoonlijke vlak zoeken?

Doel: inspiratie
Verzorgd door:
* Olaf Stomp, debatleider Movisie
* Birgit Oelkers, zelfstandig community builder
* Gerine Lodder, expert eenzaamheid onder jongeren, Universiteit van Tilburg
* Harry Michon, senior wetenschappelijk medewerker Trimbos Instituut

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share