Track Voortbouwen op 20 jaar Preventie

De laatste beleidsontwikkelingen en trends zijn het uitgangspunt voor deze track met interactieve sessies en met inbreng van experts en het veld. We blikken terug op de kennis die 20 jaar Preventie heeft opgeleverd en kijken graag met u vooruit. Hoe zorgen we er samen voor dat we kennis blijven ontwikkelen die aansluit bij de behoefte van de praktijk? Om samenwerking te stimuleren tussen praktijkprofessionals en onderzoekers gaan we samen met u aan de slag.

Trackleider: Astrid van den Broek, ZonMw


Deelsessies
1. SEGV anders benaderen: waar zit de winst? - 10.30-12.00 uur
20 jaar Preventie onderzoek heeft ook voor Sociaal Economische Verschillen (SEGV) goede inzichten en aanpakken opgeleverd. Maar de verschillen zijn nog niet uit de wereld. Hoe weten we wat werkt en hoe sluit dat aan bij de laatste beleidsontwikkelingen? Met de bril van ‘potentie’ kijken we naar persona’s. Waar zitten in de verschillende werkvelden mentale gezondheid, integrale wijkaanpakken, jeugd, sport, armoede en schulden de huidige kansen en mogelijkheden om gezondheid te verbeteren. Doe nieuwe inzichten en inspiratie op en breng uw kennis en ervaring mee aan één van de werktafels.

2. Preventie van morgen: versterk je innovatiekracht! - 13.45-15.00 uur
Wat moet u als public health professional in huis hebben om goed in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen? We belichten tijdens deze sessie toekomstige trends en ontwikkelingen. Wat vragen deze van u als professional? Deze masterclass richt zich op kennis en vaardigheden, die uw innovatiekracht zullen versterken.

3. Bouwstenen voor een stevig netwerk - 15.30-17.00 uur
Praktijk, onderzoek en beleid kunnen het niet alleen. Ook lokaal, regionaal en landelijk wordt daarom steeds meer samengewerkt. De vraag die dan heerst: heeft uw netwerk een stevig fundament? Of is het de passie die u verbindt? Tijdens deze interactieve sessie gaan we in op het beter verbinden van initiatieven en lerende netwerken.

Meer informatie

Gezonde wijk en omgeving (SEGV)
* Thema preventie ZonMw

Trackleider: Astrid van den Broek, Programmasecretaris ZonMw

  • Deel deze informatie:
  • Facebook Social Share
  • Twitter Social Share
  • Linkedin Social Share